სიახლეები

დამტკიცებული დადგენილებები და განკარგულებები

 

დადგენილებები:

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4009447/0/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4009037/0/ge/pdf

https://matsne.gov.ge/ka/document/download/4021309/1/ge/pdf

matsne.gov.ge/ka/document/view/3963817?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3959382?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3978393?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3978384?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3978324?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3976629?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/4037101?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3176030?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/4064451?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3997146?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3978324?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3997563?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3995425?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3995929?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3997011?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/3997129?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/4078698?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/4120134?scroll=0

matsne.gov.ge/ka/document/view/4121213?scroll=0

 

 

განკარგულებები:

N1  N2  N3  N4  N5  N6  N7  N8  N9  N10   1-1     2-1     2-2     3-1     3-2     3-3    3-4    3-5    3-6    3-7    3-8    3-9   3-10   3-11   3-12   3-13   3-14   3-15   danarti N6     N11    N12    N13    N14    N15    N16    N17    N18     N19      19-1

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია