მერის წარმომადგენლები

  1. მერის წარმომადგენელი დაბის ადმინისტრაციულ ერთულში გია დავითაძე
  2. მერის წარმომადგენელი უჩამბის ადმინისტრაციულ ერთეულში ემზარ დავითაძე
  3. მერის წარმომადგენელი ოლადაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში სულიკო ფუტკარაძე
  4. მერის წარმომადგენელი შუბნის ადმინისტრაციულ ერთეულში ვახტანგ ბოლქვაძე
  5. მერის წარმომადგენელი დღვანის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჯუმბერ ფუტკარაძე
  6. მერის წარმომადგენელი ჭვანის ადმინისტრაციულ ერთულში ნუგზარ ციციანი
  7. მერის წარმომადგენელი ბარათაულის ადმინისტრაციულ ერთულში ჯუმბერ ქათამაძე
  8. მერის წარმომადგენელი წყალსაყრის ადმინისტრაციულ ერთულში მიხეილ ტაკიძე
  9. მერის წარმომადგენელი ზამლეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ივერი კაკალაძე

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია