ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული დაყოფა

  1. დაბის ადმინისტრაციული ერთული

გია დავითაძე

  1. უჩამბის ადმინისტრაციული ერთეული

ემზარ დავითაძე

  1. ოლადაურის ადმინისტრაციული ერთეული

სულიკო ფუტკარაძე

  1. შუბნის ადმინისტრაციული ერთეული

ვახტანგ ბოლქვაძე

  1. დღვანის ადმინისტრაციული ერთეული

ჯუმბერ ფუტკარაძე

  1. ჭვანის ადმინისტრაციული ერთული

ნუგზარ ციციანი

  1. ბარათაულის ადმინისტრაციული ერრთული

ჯუმბერ ქათამაძე

  1. წყალსაყრის ადმინისტრაციული ერთული

მიხეილ ტაკიძე

  1. ზამლეთის ადმინისტრაციული ერთეული

ივერი კაკალაძე

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია