სამსახურები

1.მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

სამსახურის უფროსი მიხეილ დავითაძე. ტელ: 599 85 20 09.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება

იამზე ფუტკარაძე – განყოფილების უფროსი

იურიდიული და საკადრო საკითხთა განყოფილება

ჯიმშერ აბაშიძე – განყოფილების უფროსი

საქმისწარმოების განყოფილება

გული ლორთქიფანიძე – განყოფილების უფროსი.

ჯუმბერ აბაშიძე-გამგებლის თანაშემწე სოფლის მეურნეობის საკითხებში

თამილა ფუტკარაძე – გამგებლის თანაშემწე გენდერულ საკითხებში.

2. ეკონომიკის, არქიტექტურისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

ედნარ შარაშიძე – სამსახურის უფროსი. ტელ: 577 52 57 57.

მშენებლობისა და სივრცითი  მოწყობის განყოფილება

ჯემალ ზოსიძე – განყოფილების უფროსი

ქონებისა და მიწის მართვის განყოფილება

შოთა აბაშიძე – განყოფილების უფროსი

ეკონომიკური დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილება

დავით დავითაძე – განყოფილების უფროსი

3. საფინანსო სამსახური

ანზორ ცეცხლაძე – სამსახურის უფროსი. ტელ: 599 85 20 50

საბიუჯეტო განყოფილება

კილაძე თეიმურაზ – განყოფილების უფროსი

სახაზინო განყოფილება

რომან მიქელაძე – განყოფილების უფროსი

ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილება

ანთაძე გულიკო – განყოფილების უფროსი

4. ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

ზოიძე ზაზა – სამსახურის უფროსი. ტელ: 599 85 20 27

5. შიდა აუდიტის სამსახური

ფრიდონ კეკელიძე  – სამსახურის უფროსი.

რამინ ფუტკარაძე- მთავარი სპეციალისტი, ტელ 577 76 84 44

6. ზედამხედველობის სამსახური

მურად მიქელაძე – სამსახურის უფროსი ტელ: 599 85 20 20

7. განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ფრიდონ დავითაძე – სამსახურის უფროსი. ტელ: 595 63 73 75.

განათლების, კულტურისა და სპორტის განყოფილება

მარინა შარაშიძე – განყოფილების უფროსი.

ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

კეკელიძე ალი – განყოფილების უფროსი.
ხიმშიაშვილი ამირან-უფროსი სპეციალისტი
დავითაძე თეა-უფროსი სპეციალისტი

8. სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

ჯემალ დიასამიძე – სამსახურის უფროსი  ტელ: 599 85 21 01

9. შესყიდვების სამსახური

ომარ აბუსელიძე – სამსახურის უფროსი. ტელ: 599 85 20 19

მთავარი სპეციალისტი- მაია ტაკიძე. ტელ:  577203776

 

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია