მოადგილეები

1. ავთანდილ დიასამიძე,,ka,გამგებლის პირველი მოადგილე,,ka,2. ზვიად დიასამიძე,,ka,გამგებლის მოადგილე,,ka,3. რუსუდან შავაძე,,ka
გამგებლის პირველი მოადგილე

2. ზვიად დიასამიძე
გამგებლის მოადგილე

3. რუსუდან შავაძე
გამგებლის მოადგილე

2014 Powered By GB