მოადგილეები

1. ავთანდილ დიასამიძე
გამგებლის პირველი მოადგილე

2. ზვიად დიასამიძე
გამგებლის მოადგილე

3. რუსუდან შავაძე
გამგებლის მოადგილე

2014 Powered By GB