აპარატი

a

ამირან ხიმშიაშვილი-აპარატის უფროსი

tel: 599 85 21 20

email: aximshiashvili@inbox.ru

z

2. ზაურ მოსიძე-საქმისწარმოებისა და საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი.

tel: 599 85 21 27

email: mosidze.z@gmail.com

m

3. მირიან აბაშიძე-იურიდიული და საკადრო საკითხთა განყოფილების უფროსი.

tel: 599 85 21 24

email: mirian.ab1985@gmail.com

d

4. დავით ხიმშიაშვილი – საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე.

tel: 591 44 25 22

e

5. ეთერი დიასამიძე  – წამყვანი სპეციალისტი საკადრო საკითხებში.

ტელ: 424 26 00 95

l

6. ლია დავითაძე-წამყვანი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში.

tel: 424 26 00 96

7. ილია დავითაძე – წამყვანი სპეციალისტი საორგანიზაციო საკითხებში.

tel: 599 85 21 28

8. ოთარი ცინარიძე-აპარატის შტატგარეშე მოსამსახურე.

599 85 21 14

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია