კომისიები

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია.

1. ჭაღალიძე ფატი- კომისიის თავმჯდომარე.

2. აბაშიძე მირიან – კომისიის წევრი.

3. ჯუმუშაძე ემზარ – კომისიის წევრი.

4. მუკუტაძე იმედა – კომისიის წევრი.

5. ამაღლობელი ნუგზარ – კომისიის წევრი

6. თურმანიძე მირზა – კომისიის წევრი

7. ივანაძე ჯემალ – კომისიის წევრი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

1. აბაშიძე მირიან – კომისიის თავმჯდომარე.

2. ჭაღალიძე ფატი- კომისიის წევრი.

3. ივანაძე თენგიზ – კომისიის წევრი.

4. ზოიძე სოსლან – კომისიის წევრი.

5. ქარცივაძე ნოდარ – კომისიის წევრი.

6. ვაშაყმაძე ზურაბ – კომისიის წევრი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია

1. დავითაძე ზაზა – კომისიის თავმჯდომარე.

2. გურამ ქათამაძე – კომისიის წევრი

3. ფრიდონ ფუტკარაძე – კომისიის წევრი

4. ირმა ფუტკარაძე -კომისიის წევრი

5. მურად ქათამაძე – კომისიის წევრი

6. გენად მიქელაძე – კომისიის წევრი

7. მიხეილ ტარიელაძე – კომისიის წევრი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისია

1. კეჟერაძე ედნარ – კომისიის თავმჯდომარე.

2. თენგიზ ივანაძე – კომისიის წევრი

3. ზაზა დავითაძე -კომისიის წევრი

4. ფატი ჭაღალიძე – კომისიის წევრი

5. იმედა მუკუტაძე – კომისიის წევრი

6. მიხეილ ტარიელაძე – კომისიის წევრი

7. ჯემალ ივანაძე – კომისიის წევრი

8. ფრიდონ ფუტკარაძე – კომისიის წევრი

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია.

1. მიქელაძე გენადი – კომისიის თავმჯდომარე.

2. ამირან ბერიძე – კომისიის წევრი.

3. ემზარ ჯუმუშაძე – კომისიის წევრი.

4. სულიკო ბოლქვაძე – კომისიის წევრი.

5. მირზა თურმანიძე – კომისიის წევრი.

2014 Powered By GB, ყველა უფლება დაცულია