კომისიები

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია

1. დავითაძე იოსებ- კომისიის თავმჯდომარე.

2. მიქელაძე იური – კომისიის წევრი.

3. თოიძე ომარ – კომისიის წევრი.

4. ზოიძე სოსლან – კომისიის წევრი.

5. აბაშიძე გელა – კომისიის წევრი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია

1. ჭაღალიძე ფატი – კომისიის თავმჯდომარე.

2. ზოიძე ვახტანგ- კომისიის წევრი.

3. დიასამიძე ტარიელ – კომისიის წევრი.

4. დიასამიძე იაგო – კომისიის წევრი.

5. ქამადაძე ლევან – კომისიის წევრი.

6. ზოსიძე ნუგზარ – კომისიის წევრი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისია

1. დავითაძე ზაზა – კომისიის თავმჯდომარე.

2. ბახტაძე არმაზ – კომისიის წევრი.

3. ქარცივაძე გურამ – კომისიის წევრი.

4. მიქელაძე იური – კომისიის წევრი.

5. ხიმშიაშვილი შაქრო – კომისიის წევრი.

6. ზოსიძე ნუგზარ – კომისიის წევრი.

7. აბაშიძე მურმან – კომისიის წევრი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის საკითხთა კომისია

1. ქარცივაძე ზორბეგ – კომისიის თავმჯდომარე.

2. დავითაძე როლანდ – კომისიის წევრი.

3. ფუტკარაძე შოთა – კომისიის წევრი.

4. სურმანიძე ოთარ – კომისიის წევრი.

5. ქამადაძე ლევან – კომისიის წევრი.

შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისია

1. კეჟერაძე ედნარ – კომისიის თავმჯდომარე.

2. ბახთაძე არმაზ – კომისიის წევრი.

3. დიასამიძე იაგო – კომისიის წევრი.

4. ზოიძე სოსლან – კომისიის წევრი.

5. ზოიძე რამინ _ კომისიის წევრი.

6. აბაშიძე გელა – კომისიის წევრი.

2014 Powered By GB