გამგებელი

tariel ebralidze,shuaxevis gamgebeli

ტარიელ ებრალიძე შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

დაიბადა 1975 წლის 10 იანვარს.

1997 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი, ისტორია არქეოლოგიის სპეციალობით.

მინიჭებული აქვს ისტორიიის მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

1995 წლიდან არქეოლოგიური ექსპედიციის წევრი, გონიო-აფსაროსის არქეოლოგიურ -არქიტექტურულ მუზეუმ-ნაკრძალისა და ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ-თანამშრომელი. 2003 წლიდან ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორ – მასწავლებელი, 2011-2013 წლეებში სოციალურ მეცნიერებათა , ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე , 2013 წლის 25 აგვისტოდან შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ; 2014 წლის თვითმმართელობის არჩევნების შემდეგ არის შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებელი. პარალელურად 2009წლიდან დღემდე ხიჭაურის წმ.ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომელი, სრული პროფესორი.,ka

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი

2014 Powered By GB